Годишен отчет на дружеството

 Годишен отчет на дружеството- исготвянето му е подценяван и неглижиран момент в цялостната финансово-счетовдна политика на много от българските компании.

 Годишният отчет на дружеството предоставя достъпна информация за финансовото му състояние. Тази информация дава възможност на потенциални партньори(клиенти или доставчици) да погледнат по обстойно стратегията за развитие, потенциалните трудности които среща в дейността си Вашата компания.

AnnualReport 150x150 - Годишен отчет на дружеството

Аналитичните данни включени в годишният отчет на компанията ориентират инвеститорите и обслужващите Ви банки в моментното състояние на бизнесът, както и съпоставимост с предходни периоди.  Забелязвам една тенденция да бъдат публикувани в Търговският Регистър годишни отчети, които са сканирани с много лошо качество. Отчетите като баланс, ОПР са без аналитичност. Външен човек не би могъл да се ориентира напълно във финасовите операции станали през отченият период(година).

Тази порочна практика на непрозрачност и замазване естественно води до недоверие в предоставените данни и скептицизъм относно коректността на българският бизнес и готовността му за чуждестрани инвестиции.

От друга страна е разбираемо притеснението на собствениците на български фирми от изтичане на информация за бизнесът им и техните планове.

 Смятам че годишният отчет на дружеството е визитната му картичка. Това е най-важната презентация, и тя трябва да бъде разработена по начин, който да даде на Вашите партньори и финасови институции увереността, че Вие ръководите компанията по правилен и финансово обезпечен начин.

 Изготвяне на стратегия за развитие на дружеството и включването и в годишният отчет, анализ за постигнатото през годината. Сравнението с предходните периоди, плановете за развитие за следващата година-всичко това дава ясна индикация, че ръководството на компанията следи за изпълнението на предначертаните планове.

Всяка фирма се сблъсква с трудности в своето развитие, препятствия, които сами избирате как да преодолеете, но коректността в бизнес отношенията, откритостта и постоянството ще изведат компанията Ви към просперитет.

Един добре направен годишен отчет на дружеството е важна крачка към успеха, това е жалон който маркира етапите на развитие на всяка компания.

 

Call Now ButtonCALL NOW