Оценка на бизнес- Due Diligence

Във времена на криза, особено с такъв всеобхватен мащаб като тази в момента, чиито последици върху икономиката тепърва предстои да оценим и усетим, също така предлагат уникални условия за инвестиция в бизнес или активи. Тези активи са силно „подценени“, но също така могат да се окажат и силно “ надценени“, в предвид на променящите се пазарни условия и търговски тенденции.

due diligence1 - Оценка на бизнес- Due Diligence

Ето например търговските или офис площи. Тенденцията, която се наблюдаваше и преди кризата бе за „обезсмислянето“ на търговските площи в предвид на силнонарастващият дял на онлайн търговията. Подобна тенденция, но не така изразена бе и с офисите – все повече заетост на хора работещи от дома си, делът на които нарастна главоломно след избухването на пандемията. Трудно е да се оценят и предвидят нагласите на хората, но едно е сигурно, нищо няма да е същото, навсякъде се тръби за „новата реалност“. А новата реалност поставя пред нас много предизвикателства, но и възможности. Ние смятаме, че в предвид на международните последствия от глобализацията и отрезвяването на Запада по отношение на силната си зависимост от Китай, в следващите години ще се наблюдава едно по интензивно преместване на производствени мощности и диверсификация на призводството и експорта. Въпреки някои свои недостатъци, като високата цена на енергията за производство и липсата на достатъчно високо квалифициран персонал, ние виждаме в лицето на България едно от възможно най-перспективните места за реалокация на производство на големите западни конгломерати. Ние ясно съзнаваме, че в контекста на всичко това все по актуално възниква нуждата от оценка на активите и средствата за производство в България, необходимостта от активно промотиране на България като място с невероятен потенциял за развиване на бизнес. Нашата мисия е да бъдем Ваш партньор в реализирането на проектите Ви в България. Търсите добър бизнес в който да инвестирате или имате производствени активи и бизнес, който искате да разширите, търсите бизнес партньор, имате бизнес идея, в която вярвате и сте готови да „умрете“ за да я видите реализирана – ние ще сме невероятно щастливи да Ви помогнем да осъществите всичко това. Ние Ви предлагаме дю дилиджанс на фирми, оценка на активи, изготвяне и анализ на бизнес проекти, съдействие за финансиране с банков кредит, разработване на бизнес план.

Call Now ButtonCALL NOW