Полезна иформация

Полезна информация от света на счетоводстовто и финансите. Актуални закони, формуляри и бланки нужни на всеки счетоводител, финансист или икономист.

Закони

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ