ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Изготвяне на бизнес план на фирма, описание на бизнес идеи – производство, онлайн търговия, земеделие. Примерен бизнес план или готов бизнес план на фирма.

план - ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН
Изготвяне на бизнес план на фирма, описание на бизнес идеи – производство, онлайн търговия, земеделие. Примерен бизнес план или готов бизнес план на фирма.

Изготвяне на бизнес план, за какво Ви е нужно? Структурата и изискванията за един добър бизнес план зависят и от целта за която е нужен той. Представянето нагледно на бизнес идея, реализирането на бизнес начинание неминуемо е свързано с разработването на добър план. Бизнес планът е визитката на вашият бизнес проект.

На всеки предприемчив човек му се „въртят“ в главата няколко бизнес идеи  във всеки един момент. Но за да бъдат тези идеи претворени в реалност, са нужни много повече от желание и амбиция.

Много често брилянтни идеи остават неосъществени поради една или друга причина, но основната според нас е лошото излагане на тези идеи пред потенциални инвеститори. В миналото са приказките за започване на бизнес „от нулата“, към днешна дата всеки бизнес проект се нуждае външно финансиране.

Банките биват ухажавни с безчет бизнес начинания, но отмина времето на поголовно кредитиране, сега финансовите институции много по критично гледат на своя кредитен портфейл. Изискват сериозни обезпечения, презастраховат се с високи лихвени ставки за кредитиране, концентрират се в кредитиране на отделни сектори от икономиката. И след 2009 година можем определено да кажем, че туризмът не е един от любимите им сектори за финансиране.

Времето на излагането на бизнес идея на лист хартия също отдавна си е отишло, в банковият сектор работят все по финансово грамотни хора, които не се задоволяват от няколко цифри нахвърляни на овехтял бележник. Искат задълбочен финансов анализ на проекта, проекция на паричните потоци за 10 години напред. Нужна им е подробна разбивка на разходите, актуализирани с инфлацията за всяка следваща година, гледат основни финансови показатели, като EBITDA и ROCE.

Бихме казали, че за добрията бизнес план по визията му го посрещат, а по дълбочината на финансовият анализ го отпращат, или в по-добрият вариант-го финансират. Ето в това считаме, че сме добри- в презентирането на Вашата бизнес идея, в изготвянето на бизнес план отговарящ напълно на банковите изисквания.

В процеса на изготвяне на бизнес плана

ние помагаме в това, бизнес идеята да се изкристализира, да се изчисти от мъглявините, да придобие икономическа обоснованост. В зависимост от комплексността на бизнес плана, цената за изготвянето му варира от 300 лева(за идеен проект с няколко станици финансови данни). До 2000 лева(за бизнес план, включващ анализ на пазара, SWOT анализ, пълна финасова проекция- баланс, ОПР, парични потоци, при желание присъствие при преговорите с банката и.т.н.).

Уверяваме Ви, че избирайки нас за изготвянето на бизнес план ще бъде най-печелившото Ви бизнес решение. Свържете се с нас https://finex.biz/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Call Now ButtonCALL NOW