ЛИЧЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

 

Личен кредитен консултант, за какво Ви е нужен ще запитате. Личният кредитен консултант ще Ви помогне да получите най-добрите условия за финансиране на Вашият бизнес.

Търсите оборотни средства за да разширите дейността на бизнеса си, или имате бизнес начинание, което обещава добра възвращаемост. Имате уникален бизнес проект, изпълнен сте с ентусиазъм и енергия, искате максимално бързо да разгърнете пълният потенциал на Вашият бизнес.

Нужно Ви е финансиране, търсите бизнес партньор(съдружник), с който да реализирате това бизнес начинание. Или се обръщате към Вашата банка за кредит, който да подпомогне текущата дейност на фирмата Ви. Обвързването с бизнес партньор е сериозна и отговорна крачка, казват че е по сериозна и от сключването на брак. А и не рядко раздялата след съдружие нанася доста по сериозни и необратими вреди от един развод.

cropped файл - ЛИЧЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ
Личен кредитен консултант, най-добрите условия за банков кредит

Банковото кредитиране от друга страна също не трябва да се приема за лесен и безпроблемен начин за финансиране. Вземането на кредит е изключително важен етап от реализирането на всеки бизнес проект, и неглижирането или недоглеждането на условията при които се получава банковият кредит може да постави в риск развитието на това бизнес начинание на един по-късен етап.

Какво имам в предвид? Обикновенно при сключването на кредитен договор се обръща  внимание най-вече на размерът на кредита и лихвеният процент по този кредит. Но това е върхът на айсберга. Много често в дребният шрифт по договора са упоменати условия, като такси по обслужване, условия при които банката си запазва правото да увеличи едностанно лихвеният процент, или този лихвен процент е обвързан с формула, която е непонятна за кредито искателя, т.е. за Вас. Размерът на вноските по плащане на лихвата и главницата не са съобразени с времето за развитие на бизнеса и.т.н.

Колкото и внимателен да е човек, това е доста сложен процес, който изисква и изготвяне на бизнес план. В бизнес планът ще се направи една проекция на очакваните приходи, което ще позволи те да се съпоставят с планираните плащания по кредита. Това ще даде възможност да се искат условия по кредита съобразени с паричните потоци и недопускане на „паричен разрив“ във финансовото положение на фирмата кредитоискател.

Ние като Ваш личен кредитен консултант, ще направим така, че да съобразим условият по кредита с Вашите възможности, ще обсъдим с Вас детайлно бизнес проектът Ви, ще изготвим бизнес план и бизнес модел, който е съобразен с изискванията на банките. Ще бъдем с Вас на всяка крачка от реализирането на Вашето бизнес начинание.

Търсим хора, които истински вярват в своят бизнес, вложили са душата си, средствата си и са изпълнени с енергия за реализацията му. Ако това сте Вие, то ние сме нужният Ви личен кредитен консултант. Ние ще разгледаме бизнесът Ви внимателно, ще анализираме силните и слабите му страни, и ако видим икономическа логика и потенциал за развитие, то Ви обещаваме че ще вложим всичките си усилия и енергия за осъществяването му.

 

 

Call Now ButtonCALL NOW