ЦЕНИ

 Спецификата на услугите, които предлагаме не предполага еднозначно определяне на цени. За да бъдем маскимално полезни на нашите клиенти ние държим на индивидуалния подход и съобразяването със всеки случай по отделно.

 При консултантските услуги цените зависят от времето, за което ще бъдем ангажирани, допълнителни проучвания и анализи, което ще извършим за целта на проекта и т.н.

 При счетоводното обслужване цената зависи от характера на дейността на дружеството, от броя документи, които се обработват, брой персонал, брой банкови сметки и др. Тук обаче можем да посочим минимални цени за счетоводно обслужване, а именно

–          За физическо лице – 50лв/месец

–          За юридическо лице – 100лв/месец.