Дълг към собствен капитал (Debt-Equity Ratio)

 Дълг към собствен капитал е един от основните показатели, които оформят представата за финансовото положение на всяка една компания. Прекалената кредитна експозиция подлага на риск независимостта във вземането на управленски решения.

Какво ще стане, ако потенциалната Ви инвестиционна цел е да вземете твърде много заеми? Това може да доведе до повиши риска, да повиши таксите по обслужването на кредитите, да намали печалбата от дивиденти за хора като вас и дори да предизвика финансова криза.

Показателят дълг към собствен капитал се изчислява чрез добавяне на неизплатения дългосрочен и краткосрочен дълг и разделянето му върху балансовата стойност на собствения капитал.

Да приемем, че компания има заеми в размер на 3,1 млн. долара и има собствен капитал в размер на 13,3 млн. долара. Това се изразява в скромно съотношение 0.23, което е приемливо при повечето обстоятелства. Както всички останали съотношения обаче, показателят трябва да бъде анализиран по отношение на индустриалните норми и специфичните изисквания на компанията.

Разбира се във всеки отрасъл на икономиката съотношението дълг към собствен капитал има различно измерение и съответно различни приемливи за дейността на фирмата стойности. По капиталоемките бизнеси са силно зависими от инвестиционно дългосрочно кредитиране, поради невъзможността да се набере собствен капитал с такива размери. Това естественно трябва да се вземе в предвид при анализа на финансовото здраве на компанията.

По големите капиталови разходи съответно водят до големи амортизационни отчисления, които се отразяват на показателите чиста печалба. Затова в отрасли с големи капиталовложения в ДМА(дълготрайни материални активи) е прието да се обръща внимание на оперативната печалба(ЕБИТДА), където разходите за амортизация и лихви се игнорират.

В условията на покачващи се лихвени проценти е разумно съотношението дълг към капитал да се поддържа на възможно по ниски нива. Добра управленска практика е да се сведат до минимум краткосрочните заеми, които се влияят много по силно от промяната в лихвените нива на банките.

Поддържането на разумни нива на кредитна експозиция е пряко свързана с корпоративната ликвидност.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Call Now ButtonCALL NOW