Финекс лого

Корпоративна ликвидност

23.02.2018 stankito 0

Корпоративната ликвидност трябва да е основен приоритет в мениджмънта на всяка една българска компания. Дружеството трябва да поддържа достатъчно количество парични средства, за да покрива […]

Подготовка на бизнес план

Разработване на бизнес план

19.11.2017 stankito 0

Разработването на бизнес план е отговорен и не лек момент в реализирането на която и да е бизнес идея. Няма значение колко невероятно иновативно и […]

No Image

Кредити

30.10.2017 stankito 0

ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ /ВИДОВЕ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ СКОНТОВ  КРЕДИТ е исторически първия банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е  предпочитана форма на кроткосрочно […]

No Image

Return on Equity(възвращаемост на капитала)

30.04.2017 stankito 0

Възвращаемост на капитала или ROE(Return on Equity) е един от основополагащите финансови показатели, определящи рентабилността и възвращаемостта на инвестираните средства в активи в предприятието. Общите […]

No Image

Дълг към собствен капитал (Debt-Equity Ratio)

30.04.2017 stankito 0

 Дълг към собствен капитал е един от основните показатели, които оформят представата за финансовото положение на всяка една компания. Прекалената кредитна експозиция подлага на риск […]

No Image

Earnings per Share(печалба на акция)

30.04.2017 stankito 0

Когато купувате акции, участвате в бъдещите приходи (или риск от загуба) на компанията. Печалбата на акция (EPS) измерва нетния доход, придобит за всяка акция на […]

Киселинен тест

Quick Ratio(бързо съотношение)

30.04.2017 stankito 0

Също така наречен киселинен тест, това съотношение изважда суровините от текущите активи, преди да ги раздели на пасивите. Идеята е да се покаже колко добре […]