Блог

Корпоративна ликвидност

Корпоративна ликвидност

Корпоративната ликвидност трябва да е основен приоритет в мениджмънта на всяка една българска компания. Дружеството трябва да поддържа достатъчно количество парични средства, за да покрива възникващите разходи. Компания, която не е способна да прави това, изпада в много тежко финансово положение, дори сама по себе си компанията да генерира много добри печалби. Парите могат да бъдат както под формата на сметки на компанията, така и като отпуснати оборотни(револвиращи) банкови кредити. Много често в практиката търговските фирми с цел да стимулират продажбите си, отпускат на клиентите си твърде големи срокове за отложено плащане, което от своя страна отваря един голям паричен разрив във финасите на компанията. Това пък налага използвнето на по-голям заемен ресурс от банките. Този паричен ресурс естественно струва на компанията допълнителен разход, който не винаги е икономически обоснован.…
Read More
Капитал за стартиране на бизнес

Капитал за стартиране на бизнес

Необходим Ви е капитал за стартиране на бизнес. Въртят Ви се бизнес идеи в главата. Писнало Ви е да чакате от заплата на заплата. Ние сме готови да Ви помогнем. Капитал за стартиране на малък бизнес може да наберете по няколко начина. Капитал за стартиране на бизнес чрез лични спестявания, но те обикновенно не стигат за стартиране на бизнес. Затова прибягвате до заемане на пари от близки и приятели. Недостатъка в това е, че те могат да си ги поискат обратно в най-неподходящият момент, когато сте ги вложили в машина или оборудване, а все още работата не е потръгнала достатъчно. Накратко оборотните средства са Ви необходими. [caption id="attachment_337" align="aligncenter" width="225"] Start up[/caption] Напоследък старт ъп акселараторите, или венчър фондовете като Елевън(Eleven) и Лаунчхъб(LAUNCHub) са много популярни за кандидатстване за финансиране…
Read More
Bitcoin-или моите две стотинки за биткоин и криптовалутите

Bitcoin-или моите две стотинки за биткоин и криптовалутите

Биткоин(Bitcoin) или както е приета абривиатурата му BTC(Black Market Currency...:-) е първата по рода си "виртуална валута", като първият блок от 50 биткоина  е „изсечен“ или по скоро изкопан през далечната за интернет историята 2009 година. Още в края на 2008 година излиза ръководство озаглавено „Пиър то пиър електронна платежна система“ с автор Сатоши Накамото. И до ден днешен се спори за истинската самоличност на Сатоши, но по интересното в случаят е, че авторът на биткоин трябва да има на сметката си над 1 млн. биткоина. Това към днешна дата са над 6% от всички биткоини в обръщение(малко над 16 млн.). По дефиниция „копането“ на биткоини е лимитирано до 21 млн. Тази лимитираност на паричните единици в обръщение позволява недопускането на инфлация, а точно обратното, по дефиниция и следвайки икономическите…
Read More
Разработване на бизнес план

Разработване на бизнес план

Разработването на бизнес план е отговорен и не лек момент в реализирането на която и да е бизнес идея. Няма значение колко невероятно иновативно и печелившо е Вашето бизнес начинание, ако не съставите стратегията или план за развитие, проектът Ви ще бъде обречен на провал. Както строжът на къща има нужда от строителен проект, така и инвестиционното Ви намерение се нуждае от планиране и добро разработване на бизнес план. [caption id="attachment_66" align="alignnone" width="269"] Разработване на бизнес план[/caption] В интернет ще намерите невероятно много източници за примерен бизнес план, готов бизнес план, съвети как се прави бизнес план или как се пише бизнес план?!? Но за разработване на бизнес план са необходими доста по задълбочени анализи и бизнес моделиране от тези шаблони, така наречени "безплатни" образци на бизнес план. Не веднъж…
Read More

Кредити

ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ /ВИДОВЕ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ СКОНТОВ  КРЕДИТ е исторически първия банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е  предпочитана форма на кроткосрочно кредитиране в повечето европейски страни  и главно във Франция, Италия, Белгия и в по-малка степен в Германия. Широко се използува и в Латинска Америка. Инициативата за сконтовите операции е на фирмите. Те проявяват интерес към нея в случаите, когато се нуждаят от парични средства. Сконтови операции могат да възникнат както между банките и клиентите им , така и между самите банки. По-малките банки могат да сконтират търговски ефекти при по-големите, а всички - в Централната банка. Последната операция се нарича ресконтиране. Ресконтирането представлява повторна покупка на вече сконтирани полици. Тя е операция, присъща на емисионните банки, които чрез тази операция пускат в обръщение новоемитирани пари…
Read More

Return on Equity(възвращаемост на капитала)

Възвращаемост на капитала или ROE(Return on Equity) е един от основополагащите финансови показатели, определящи рентабилността и възвращаемостта на инвестираните средства в активи в предприятието. Общите акционери искат да знаят колко печеливш е техният капитал в бизнеса, в който инвестират. Възвръщаемостта на собствения капитал се изчислява, като се вземат нетните приходи на дружеството (след данъци), като се извадят разпределените дивиденти и се раздели резултатът от това на собственият капитал на дружеството. Да приемем, че нетните приходи са 1,3 млн. долара, а разпределените дивиденти са 300 000 щ.д. Вземете това и го разделете на 8 милиона долара собствен капитал. Това дава ROE от 12.5%. Колкото е по-висока ROE, толкова по-голяма е компанията при генерирането на печалби.
Read More

Дълг към собствен капитал (Debt-Equity Ratio)

 Дълг към собствен капитал е един от основните показатели, които оформят представата за финансовото положение на всяка една компания. Прекалената кредитна експозиция подлага на риск независимостта във вземането на управленски решения. Какво ще стане, ако потенциалната Ви инвестиционна цел е да вземете твърде много заеми? Това може да доведе до повиши риска, да повиши таксите по обслужването на кредитите, да намали печалбата от дивиденти за хора като вас и дори да предизвика финансова криза. Показателят дълг към собствен капитал се изчислява чрез добавяне на неизплатения дългосрочен и краткосрочен дълг и разделянето му върху балансовата стойност на собствения капитал. Да приемем, че компания има заеми в размер на 3,1 млн. долара и има собствен капитал в размер на 13,3 млн. долара. Това се изразява в скромно съотношение 0.23, което е приемливо…
Read More

Price-Earnings Ratio(съотношение цена на акция и приход на акция)

Наречено P / E накратко, това съотношение отразява оценките на инвеститорите за тези бъдещи приходи. Вие определяте цената на акциите на дружеството и го разделяте на EPS, за да получите съотношението P / E. Ако например една компания затвори търговията на цена от 46.51 долара за акция и EPS за последните 12 месеца е средно 4.90 щ.д., съотношението P / E ще бъде 9.49. Инвеститорите ще трябва да похарчат $ 9,49 за всеки генериран долар от годишните приходи. Въпреки това, инвеститорите са готови да платят повече от 20 пъти EPS за някои акции, ако се надяват, че бъдещият ръст на приходите ще им даде адекватна възвръщаемост на инвестициите си.
Read More

Earnings per Share(печалба на акция)

Когато купувате акции, участвате в бъдещите приходи (или риск от загуба) на компанията. Печалбата на акция (EPS) измерва нетния доход, придобит за всяка акция на обикновената акция на дружеството. Анализаторите на компанията разделят нетния си доход на среднопретегления брой на обикновените акции, останали в обращение през годината.
Read More
Quick Ratio(бързо съотношение)

Quick Ratio(бързо съотношение)

Също така наречен киселинен тест, това съотношение изважда суровините от текущите активи, преди да ги раздели на пасивите. Идеята е да се покаже колко добре текущите задължения се покриват от парични средства и от позиции с бързо ликвидни активи. Инвентаризацията, от друга страна, отнема време за продажба и конвертиране в ликвидни активи. Ако дадена компания има 8 млн. долара текущи активи минус 2 млн. долара в запаси над 4 млн. долара в текущи пасиви, това е съотношение 1,5: 1. Компаниите обичат да имат поне съотношение 1: 1, но фирмите с по-малко от това съотношение също могат да са наред, в случай че обръщаемостта на запасите им е добра(бързо оборотни).
Read More
CALL NOW