ФИРМИ И СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ – кредити в криза

Финансови консултации
При фирмите ситуацията е доста сходна с тази от 2008-2009г. Банките вече имат богат опит и изградени практики за реагиране в ситуация на икономическа криза. Само че, сега  временната криза ще бъде последвана от дългоочаквана рецесия. Револвиращ кредит за Вашият бизнес? Действията, които трябва да предприемете са следните: Първо – свързвате се с банката и ги уведомявате, че практически дейността ви е спряна или силно намаляла. В резултат вие няма как да плащате своите задължения. Второ – предлагате вариант, който смятате  че ще запази жизнеспособността на вашата фирма и едновременно с това ще даде възможност за продължаване на добрите отношения с банката. Тук е момента да прецените, дали ако имате фин възможност, е по-добре да не спирате нацяло плащанията. Примерно може да поискате плащане само на лихви за определен период.При…
Read More

Проблемът с кредитите в криза за физически лица

Финансови консултации
Това, което всеки трябва да направи е да се свърже с институцията, която го е финансирала и да започне разговори за предоговаряне на условията предвид извънредната икономическа обстановка. Без значение дали сте обикновен работник или собственик на сериозен бизнес.  Ако вашите приходи/доходи са намалели драстично или напълно спрели веднага трябва да започнете разговор с банката, лизинга и т.н. Имате нужда от кредит или рефинансиране на заем? Физическите лица са хората на заплата, с която покриват ежедневните си разходи. В 99% от случаите, приходите напълно покриват разходите. Това означава, че рязкото намаляване или спиране на приходите прави невъзможно покриването на всички разходи. Първото и най-важно е щом разберете, че предстои такова събитие или ако то вече се е случило веднага да се обадите на кредитния си инспектор или центъра за обслужване…
Read More

Как да решите проблемът с кредитите в криза

Финансови консултации
В следващите редове ще се опитаме да помогнем на хората и фирмите, които имат задължения към финансови институции и поради настъпилата криза имат проблеми с обслужването им.. Съдействие при преговори с банка В ситуацията на извънредно положение в страната и влошена икономическа обстановка в световен мащаб, наложените забрани и ограничения водят до силно ограничаване или спиране на приходите/доходите на редица бизнеси/хора.  В съвременния капиталистически свят почти няма човек или бизнес, който да не разчита на външно финансиране – кредити, лизинги и др. В момента редица бизнеси/хора имат силно намалял или никакъв приток на парични средства – затворени бизнеси, освободени хора и пуснати в неплатен отпуск.  Не очаквайте правителството или банките да бъдат инициативни и да ви спасят от задълженията ви. Всеки един човек/бизнес  трябва да предприеме действия за справяне в…
Read More
Корпоративна ликвидност

Корпоративна ликвидност

Финансови консултации
Корпоративната ликвидност трябва да е основен приоритет в мениджмънта на всяка една българска компания. Дружеството трябва да поддържа достатъчно количество парични средства, за да покрива възникващите разходи. Компания, която не е способна да прави това, изпада в много тежко финансово положение, дори сама по себе си компанията да генерира много добри печалби. Парите могат да бъдат както под формата на сметки на компанията, така и като отпуснати оборотни(револвиращи) банкови кредити. Много често в практиката търговските фирми с цел да стимулират продажбите си, отпускат на клиентите си твърде големи срокове за отложено плащане, което от своя страна отваря един голям паричен разрив във финасите на компанията. Това пък налага използвнето на по-голям заемен ресурс от банките. Този паричен ресурс естественно струва на компанията допълнителен разход, който не винаги е икономически обоснован.…
Read More
Капитал за стартиране на бизнес

Капитал за стартиране на бизнес

Без категория
Необходим Ви е капитал за стартиране на бизнес. Въртят Ви се бизнес идеи в главата. Писнало Ви е да чакате от заплата на заплата. Ние сме готови да Ви помогнем. Капитал за стартиране на малък бизнес може да наберете по няколко начина. Капитал за стартиране на бизнес чрез лични спестявания, но те обикновенно не стигат за стартиране на бизнес. Затова прибягвате до заемане на пари от близки и приятели. Недостатъка в това е, че те могат да си ги поискат обратно в най-неподходящият момент, когато сте ги вложили в машина или оборудване, а все още работата не е потръгнала достатъчно. Накратко оборотните средства са Ви необходими. [caption id="attachment_337" align="aligncenter" width="225"] Start up[/caption] Напоследък старт ъп акселараторите, или венчър фондовете като Елевън(Eleven) и Лаунчхъб(LAUNCHub) са много популярни за кандидатстване за финансиране…
Read More
Bitcoin – или моите две стотинки за биткоин и криптовалутите

Bitcoin – или моите две стотинки за биткоин и криптовалутите

Финансови инструменти
Биткоин (Bitcoin) или както е приета абривиатурата му BTC (Black Traders Currency...:-) е първата по рода си "виртуална валута", като първият блок от 50 биткоина  е „изсечен“ или по скоро изкопан през далечната за интернет историята 2009 година. Още в края на 2008 година излиза ръководство озаглавено „Пиър то пиър електронна платежна система“ с автор Сатоши Накамото. И до ден днешен се спори за истинската самоличност на Сатоши, но по интересното в случаят е, че авторът на биткоин трябва да има на сметката си над 1 млн. биткоина. Това към днешна дата са над 6% от всички биткоини в обръщение(малко над 16 млн.). По дефиниция „копането“ на биткоини е лимитирано до 21 млн. Тази лимитираност на паричните единици в обръщение позволява недопускането на инфлация, а точно обратното, по дефиниция и…
Read More
Разработване на бизнес план

Разработване на бизнес план

Без категория
Разработването на бизнес план е отговорен и не лек момент в реализирането на която и да е бизнес идея. Няма значение колко невероятно иновативно и печелившо е Вашето бизнес начинание, ако не съставите стратегията или план за развитие, проектът Ви ще бъде обречен на провал. Както строжът на къща има нужда от строителен проект, така и инвестиционното Ви намерение се нуждае от планиране и добро разработване на бизнес план. [caption id="attachment_66" align="alignnone" width="269"] Разработване на бизнес план[/caption] В интернет ще намерите невероятно много източници за примерен бизнес план, готов бизнес план, съвети как се прави бизнес план или как се пише бизнес план?!? Но за разработване на бизнес план са необходими доста по задълбочени анализи и бизнес моделиране от тези шаблони, така наречени "безплатни" образци на бизнес план. Не веднъж…
Read More

Кредити

Без категория
ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ /ВИДОВЕ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ СКОНТОВ  КРЕДИТ е исторически първия банков кредит, възникнал на основата на стоковия кредит. Той е  предпочитана форма на кроткосрочно кредитиране в повечето европейски страни  и главно във Франция, Италия, Белгия и в по-малка степен в Германия. Широко се използува и в Латинска Америка. Инициативата за сконтовите операции е на фирмите. Те проявяват интерес към нея в случаите, когато се нуждаят от парични средства. Сконтови операции могат да възникнат както между банките и клиентите им , така и между самите банки. По-малките банки могат да сконтират търговски ефекти при по-големите, а всички - в Централната банка. Последната операция се нарича ресконтиране. Ресконтирането представлява повторна покупка на вече сконтирани полици. Тя е операция, присъща на емисионните банки, които чрез тази операция пускат в обръщение новоемитирани пари…
Read More

Return on Equity(възвращаемост на капитала)

Uncategorized
Възвращаемост на капитала или ROE(Return on Equity) е един от основополагащите финансови показатели, определящи рентабилността и възвращаемостта на инвестираните средства в активи в предприятието. Общите акционери искат да знаят колко печеливш е техният капитал в бизнеса, в който инвестират. Възвръщаемостта на собствения капитал се изчислява, като се вземат нетните приходи на дружеството (след данъци), като се извадят разпределените дивиденти и се раздели резултатът от това на собственият капитал на дружеството. Да приемем, че нетните приходи са 1,3 млн. долара, а разпределените дивиденти са 300 000 щ.д. Вземете това и го разделете на 8 милиона долара собствен капитал. Това дава ROE от 12.5%. Колкото е по-висока ROE, толкова по-голяма е компанията при генерирането на печалби.
Read More

Дълг към собствен капитал (Debt-Equity Ratio)

Uncategorized
Дълг към собствен капитал е един от основните показатели, които оформят представата за финансовото положение на всяка една компания. Прекалената кредитна експозиция подлага на риск независимостта във вземането на управленски решения. Какво ще стане, ако потенциалната Ви инвестиционна цел е да вземете твърде много заеми? Това може да доведе до повиши риска, да повиши таксите по обслужването на кредитите, да намали печалбата от дивиденти за хора като вас и дори да предизвика финансова криза. Показателят дълг към собствен капитал се изчислява чрез добавяне на неизплатения дългосрочен и краткосрочен дълг и разделянето му върху балансовата стойност на собствения капитал. Да приемем, че компания има заеми в размер на 3,1 млн. долара и има собствен капитал в размер на 13,3 млн. долара. Това се изразява в скромно съотношение 0.23, което е приемливо…
Read More