Корпоративна ликвидност

Корпоративната ликвидност трябва да е основен приоритет в мениджмънта на всяка една българска компания. Дружеството трябва да поддържа достатъчно количество парични средства, за да покрива възникващите разходи. Компания, която не е способна да прави това, изпада в много тежко финансово положение, дори сама по себе си компанията да генерира много добри печалби. Парите могат да бъдат както под формата на сметки на компанията, така и като отпуснати оборотни(револвиращи) банкови кредити.

liquidity 150x150 - Корпоративна ликвидност

Много често в практиката търговските фирми с цел да стимулират продажбите си, отпускат на клиентите си твърде големи срокове за отложено плащане, което от своя страна отваря един голям паричен разрив във финасите на компанията. Това пък налага използвнето на по-голям заемен ресурс от банките.

Този паричен ресурс естественно струва на компанията допълнителен разход, който не винаги е икономически обоснован. В много от случаите тази порочна практика води след себе си до задълбочаване на междуфирмената задлъжнялост, както и до прекалена кредитна експозиция, която в един момент на покачване на лихвените нива, изяжда голяма част от печалбата на компанията и задълбочава кредитната и зависимост.

Когато паричните ресурси се изчерпят, мениджърите губят възможността да взимат независими решения. При просрочване на кредитите, банките и кредиторите на компанията имат правото да решат съдбата на компанията.

Едно изследване в щатите показва, че в основата на 25% от банкрутите на малки фирми в САЩ е лошият контрол на паричните потоци, а не заради лоши финансови резултати.

Две са основните разходни пера, които фирмата трябва да е способна да посрещне във всеки един момент- плащания към доставчици и плащания към персонала. Разбира се, ако фирмата е кредитно задлъжняла, то приоритетен разход става обслужването на лихвите и главницата по кредита.

В България контролът върху изплащането на заплатите на служителите е доста занижен, въпреки че се наблюдават законодателни стъпки в посока затягане на правилата и стриктно спазване на редовността на погасяване на задълженията към работниците. Това, заедно с горчивият опит след кризата от 2008 година и огромните размери на просрочена междуфирмена задлъжнялост, трябва да задейства алармата.

Собствениците и мениджърите в българските компании трябва да са подготвени за предстоящите трудности, а те неминуемо ще дойдат. Ниските лихвени нива на кредитиране няма да са вечни. В САЩ вече се наблюдава процес на постепенно вдигане на лихвите. Темпът на нарастване на междуфирмената задлъжнялост се забави, но размерите и будят безпокойство. Задълбочаващата се зависимост между фирмите и тяхното добро общо финансово здраве се следят с тревога, ефектът на доминото ни е вече добре познат.

Непонятно е защо толкова ограничен брой компании се ползват от услуги, като застраховане на вземанията и факторинг, въпреки навлизането на българският пазар на утвърдени лидери в този бранш като COFACE и DS-CONCEPT

Подобряването  на фирмената ликвидност чрез факторинг например, е много по ефективен и икономически обоснован подход от това да се увеличава излишно кредитната експозиция на компанията. Бързооборотни бизнеси биха били избавени от излишният финасов риск, при една забавяща се икономика, влошаваща се ликвидност в търговските дружества и зависимост от външно финансиране.

Повишената финансова грамотност и дълновидният управленски подход ще позволят на компанията ви да оцелее и при най-неблагоприятните икономически условия.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Call Now ButtonCALL NOW